glasdir, llanrwst, north walesglass window patterns

Newyddion

Mae’r newyddion diweddaraf gan Glasdir wedi’i restru isod.

Hyfforddi'n ddwyieithog

Nod yr hyfforddiant yma yw codi hyder hyfforddwyr i ddefnyddio'r ddwy iaith wrth hyfforddi a'u galluogi i greu awyrgylch hyfforddi ddiogel sy'n caniatáu i siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg gyfrannu yn e (postiwyd/diweddarwyd 28/04/2016)

 

Crest Siop Wib Llanrwst

Fydd Siop Wib Cwmni Cydweithredol Crest yn dod yma i Glasdir ar y 29ain o Ebrill. (postiwyd/diweddarwyd 25/04/2016)

 

Academi Sgiliau Glasdir

(postiwyd/diweddarwyd 13/04/2015)

 

Gwybodaeth Gyswllt

Am fwy o wybodaeth defnyddiwch ein ffurflen gyswllt ar-lein, neu cysylltwch â ni drwy:

Post: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Gogledd Cymru, LL26 0DF
Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com