glasdir, llanrwst, north walesglass window patterns

Newyddion

Mae’r newyddion diweddaraf gan Glasdir wedi’i restru isod.

Ffair Crefft a Bwyd Nadolig 2015

Hwyl ar gyfer y teulu i gyd! (postiwyd/diweddarwyd 10/11/2015)

 

Ffair Haf Crefft a Bwyd

(postiwyd/diweddarwyd 13/04/2015)

 

Academi Sgiliau Glasdir

(postiwyd/diweddarwyd 13/04/2015)

 

Cwrs Iaith Arwyddo Prydain

Cwrs 12 wythnos sy'n dechrau ar nos Fawrth 13eg o Ionawr. (postiwyd/diweddarwyd 19/12/2014)

 

Mae amrywiaeth yn dda ar gyfer busnes

Bwtcamp Busnes Twristiaeth Awyr Agored 2014 (postiwyd/diweddarwyd 02/09/2014)

 

'Lleisiau o Lawr y Ffatri' Arddangosfa 2014

15/09/2014 (postiwyd/diweddarwyd 30/07/2014)

 

Lefel 2 Labelu Bwyd

9fed o Medi (postiwyd/diweddarwyd 16/07/2014)

 

Ymwybyddiaeth o Safon ISO27001 - Tystysgrif Diogelu Gwybodaeth

9am – 1pm ar Ddydd Iau y 10fed Orffennaf 2014 (postiwyd/diweddarwyd 08/07/2014)

 

Cynhadledd Fach Adfywio Cymru

Glasdir, Llanrwst Mercher 09/07/2014 13:00 - 18:00 (postiwyd/diweddarwyd 20/06/2014)

 

Gweithdy 'Mailchimp' AM DDIM

Dydd Gwener, 27ain o Mehefin (postiwyd/diweddarwyd 17/06/2014)

 

'Wythnos' Bwtcamp Busnes Dyffryn Conwy

Dydd Mawrth 6fed Mai - Dydd Gwener 9fed Mai 2014 (postiwyd/diweddarwyd 28/04/2014)

 

Ffair Haf Crefft a Bwyd

7fed o Mehefin 2014 (postiwyd/diweddarwyd 13/03/2014)

 

Paratoi ar gyfer cyfnodau pontio

Gweithdy Teulu Cymru - 8fed Ebrill (postiwyd/diweddarwyd 13/03/2014)

 

BWTCAMP BUSNES TWRISTIAETH

18EG/19EG O FAWRTH 2014 (postiwyd/diweddarwyd 11/03/2014)

 

Ffair Haf Crefft a Bwyd

7fed o Mehefin 2014 (postiwyd/diweddarwyd 03/03/2014)

 

Ymdrin â realiti ariannol

9fed o Ebrill (postiwyd/diweddarwyd 26/02/2014)

 

Gweithdy Marchnata Digidol - AM DDIM

Marchnata Digidol - Cyflwyniad i Rwydweithiau Cymdeithasol(I'w cynnal Yn Y Gymraeg) (postiwyd/diweddarwyd 26/02/2014)

 

Gweithdai Marchnata Digidol - AM DDIM

Marchnata Digidol (Uwch) - Sut I Ddefnyddio Rhwydweithiau Cymdeithasol (I'w cynnal Yn Y Gymraeg) (postiwyd/diweddarwyd 26/02/2014)

 

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae prentisiaethau’n gwneud cyfraniad mawr i fusnesau ac yn eu helpu i dyfu (postiwyd/diweddarwyd 25/02/2014)

 

Gwybodaeth Gyswllt

Am fwy o wybodaeth defnyddiwch ein ffurflen gyswllt ar-lein, neu cysylltwch â ni drwy:

Post: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Gogledd Cymru, LL26 0DF
Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com