Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Tenantiaid

Ustar

Ustar

Cwmni yw Ustar sydd yn creu ffilmiau cyffrous, byr mewn amgylchiadau sy’n anodd neu amhosibl i’r defnyddiwr ffilmio ei hunain. Maent yn danfon y ffilmiau yn ddi-oed i’w cwsmeriaid drwy’r we, ffon symudol a chyfryngau cymdeithasol.

Gwefan: www.ustargroup.com
Facebook: /Ustar

Conwy Cynhaliol

Conwy Cynhaliol

Wedi’i ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru fel rhan o Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae Conwy Cynhaliol yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflwyno’r Rhaglen LEADER 2014 – 2020 yng Nghonwy.

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru yn gynllun buddsoddi 7 mlynedd gyda’r bwriad o wella hydwythedd a hyrwyddo newid trawsffurfiol yn y byd amaeth a choedwigaeth ac mewn cymunedau cefn gwlad. Bydd yn cynnig bron i filfiliwn o bunnoedd i gefn gwlad Cymru a fydd yn help i gefnogi llu o weithgareddau yn ymwneud â’r canlynol:

• Gwella’r gystadleuaeth ymysg y sector amaeth a choedwigaeth
• Diogelu a gwella’r cefn gwlad
• Meithrin busnesau cefn gwald cystadleuol a chynaliadwy ynghyd â chymunedau cefn gwlad llewyrchus.

Gwefan: www.ruralconwy.org.uk
Trydar: @ConwyRural
Facebook: /ConwyRuralPartnership

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.