Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Offer

Mae gennym amrywiaeth o offer o ansawdd uchel sydd ar gael i’w llogi am brisiau fforddiadwy iawn.

  • Taflunydd Data - £20.00
  • Gliniadur - £10.00
  • Siart troi - £8.00
  • Offer cyfieithu - £40.00 (yn cynnwys 50 o bensetiau)
  • Microffon - £15.00

Gall offer AV arbenigol a thechnegwyr gael eu trefnu. Cysylltwch â ni am bris.

 

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.


© Halwfraint Glasdir. Wefan gan Delwedd.

Rhif TAW 202316760

Bookmark and Share