Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Dyddiad: Dydd Mawrth, 21/01/2020

Amser: 10:00 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi golwg gyffredinol o’r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal gan ymgynghorwyr profiadol i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth o agwedd a heriau sylfaenol dechrau a chynnal busnes.

Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn:

  • Deall manteision ac anfanteision hunangyflogaeth
  • Gallu asesu eich sgiliau personol
  • Gwybod am agweddau cyfreithiol sefydlu busnes
  • Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu lle am ddim cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.