Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Lluniau Cynnyrch Proffesiynol - Sesiynau un-i-un

Lluniau Cynnyrch Proffesiynol - Sesiynau un-i-un

Dyddiad: Dydd Mawrth, 28/01/2020

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Cywain yn cynnal sesiwn un-i-un i dynnu lluniau proffesiynol o’ch cynnyrch ar gyfer eich gwefan, cyfryngau cymdeithasol, deunyddiau hyrwyddo a mwy.

Mi fydd y sesiwn un-i-un yn cynnwys:

• slot 45 munud gyda Ffotograffydd Proffesiynol
• lluniau o’ch cynnyrch (uchafswm o 10 cynnyrch)
• lluniau ar gefndir gwyn
• lluniau yn cael eu hanfon atoch yn uniongyrchol dros e-bost

Cost y sesiwn yw £50 (arian parod neu siec yn daladwy i’r Ffotograffydd ar y diwrnod)

Am ragor o fanylion ac i archebu eich lle, cysylltwch â marial.guttridge@menterabusnes.co.uk.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.