Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch

Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch

Dyddiad: Dydd Mercher, 05/02/2020

Amser: 09:00 - 17:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Ydych chi wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig Coch gyda Cyswllt Ffermio a Hybu Cig Cymru?

Yn y gymhorthfa yma a gynhelir gan Cyswllt Ffermio cewch apwyntiad un-i-un gydag ymgynghorydd busnes amaethyddol profiadol sydd yn medru cynnig cyngor personol wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion.

Bydd cymorthfeydd yma yn rhoi cyfle i chi drafod a dadansoddi eich canlyniadau, a chymharu eich busnes yn erbyn canlyniadau’r prosiect.

Mae’r gymhorthfa yn addas i bobl o bob lefel; gallwch fod yn cychwyn ar feincnodi neu wedi bod yn meincnodi ers blynyddoedd.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.