Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cyd-weithio i Adnabod a Lleihau Bregusrwydd

Cyd-weithio i Adnabod a Lleihau Bregusrwydd

Dyddiad: Dydd Iau, 27/02/2020

Amser: 10:00 - 15:00

Lleoliad: Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst

Bydd y seminar hwn, a gynhelir gan Swyddfa Archwilio Cymru yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

Bydd y seminar yn seiliedig ar sefyllfa ac yn rhoi eglurhad o sut gall gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i gyflawni nod cyffredin – adnabod a lleihau bregusrwydd o fewn cymunedau lleol.

Ar ôl cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, bydd cyfranogwyr yn elwa o sgiliau a gwybodaeth well i’w cynorthwyo nhw i ddarparu’r arweinyddiaeth, llywodraethiant ac atebolrwydd dyddiol hanfodol sydd eu hangen ar gyfer partneriaethau gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

Mae’r weminar wedi ei hanelu at:

  • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
  • Byrddau Cynllunio Ardal
  • Partneriaethau Diogelwch Cymunedol
  • Awdurdodau lleol – Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, Addysg, Gwasanaethau Stryd a Rheoleiddio
  • Iechyd (yn benodol iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac arweinwyr adrannau brys) – * Arweinwyr ac Aelodau Anweithredol
  • Asiantaethau’r Heddlu a Chyfiawnder Troseddol
  • Gwasanaethau Tân ac Achub
  • WAST
  • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs)

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion ar sut i archebu lle cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.