Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Ffermio ar Gyfer y Dyfodol

Ffermio ar Gyfer y Dyfodol

Dyddiad: Dydd Mawrth, 03/03/2020

Amser: 19:30 - 21:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Mae Cyswllt Ffermio yn cynnal digwyddiad Ffermio ar Gyfer y Dyfodol sydd yn egluro sut i ddiogelu eich busnes, sut i gael cefnogaeth busnes a thechnoleg a sut i ddechrau’r broses ar gyfer cais Grant Busnes i Ffermydd (FBG).

Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y ffyrdd gall Cyswllt Ffermio eich cefnogi, yn benodol trwy’r gwasanaeth cynghori sydd yn gallu cynnig busnesau sy’n gymwys hyd ar bedwar gwahanol achos o gyngor.

Bydd y drysau’n agor am 7yh ar gyfer arwyddo i mewn, bydd y digwyddiad yn cychwyn am 7:30yh. Mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol.

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion ar sut i archebu lle, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.