Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Marchnata Dynamig

Marchnata Dynamig

Dyddiad: Dydd Iau, 05/03/2020

Amser: 09:30 - 16:00

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y gweithdy yma gan Busnes Cymru yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i greu strategaeth farchnata a chynllun marchnata.

Y nod erbyn diwedd y sesiwn yw:

  • Datblygu sgiliau marchnata deinamig a chost-effeithiol ar gyfer tyfu eich busnes.
  • Deall sut i ddiffinio ac adnabod demograffig eich cwsmer targed.
  • Datblygu’r sgiliau i adeiladu Strategaeth a Chynllun Marchnata.
  • Deall pa gyfryngau modern sy’n berthnasol i’ch busnes.
  • Dysgu sut i greu llinell stori ynghyd â chyngor marchnata ar sut i adeiladu cwsmeriaid.
  • Datblygu’r gallu i fesur effeithiolrwydd eich gweithgareddau marchnata.

Am fwy o wybodaeth ac am fanylion am sut i archebu lle, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Busnes / Business Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.