Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


MS Excel - Canolradd

MS Excel - Canolradd

Dyddiad: Dydd Llun, 09/03/2020

Amser: 09:30 - 16:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Hoffech chi wella eich sgiliau Microsoft Excel? Fe fydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwch ar y cwrs Microsoft Excel Canolradd yma yn ddigonol er mwyn i chi allu cynhyrchu llyfrau gwaith effeithiol, defnyddio fformiwlâu a swyddogaethau mwy cymhleth, fformatio a siartio, trin data fel Pivot Tables a llawer mwy.

Beth na’i ddysgu ar y cwrs yma?

 • defnyddio technegau llenwi
 • gweithio gyda thaflenni gwaith
 • cymhwyso technegau gosod tudalennau
 • cymhwyso ffiniau i gelloedd ac ystodau
 • defnyddio taflen swyddogaethau gwaith
 • defnyddio a deall fformiwlâu a swyddogaethau
 • defnyddio dyddiad ac amser i wneud cyfrifiadau
 • creu a diffinio enwau cymhwyso fformatau
 • cymhwyso fformatau rhif i gelloedd
 • cymhwyso fformatio amodol
 • defnyddio nod sy’n ceisio pennu’r gwerthoedd sy’n ofynnol
 • gweithio gydag offer dadansoddiad Cyflym Excel
 • Defnyddio tablau
 • creu PivotTables
 • creu fformiwla a chreu siartiau

Pwy ddylai fynychu’r cwrs?

Mae’r cwrs yma yn cymryd yn ganiataol eich bod yn gwybod rhai pethau or cwrs Rhagarweiniol neu’r cwrs Syniadau a Thriciau a bod gennych y wybodaeth sydd ei angen i greu, golygu ac argraffu taflenni gwaith a siartiau syml. Os hoffech sicrhau bod y cwrs hwn wedi’i osod ar y lefel addas i chi, gallwn anfon Taflen Dadansoddi Anghenion Hyfforddi i chi i’w gwblhau.

I archebu eich lle, cliciwch yma.

Categoriau: Training / Hyfforddiant

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.