Canolfan cynadleddau a chyfarfodydd gwobruol yng Ngogledd Cymru


Cymorth i Fyw yn yr 21ain Ganrif

Cymorth i Fyw yn yr 21ain Ganrif

Dyddiad: Dydd Mawrth, 10/03/2020

Amser: 10:00 - 12:30

Lleoliad: Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Bydd y digwyddiad yma gan Anabledd Dysgu Cymru yn edrych i weld sut mae tri sefydliad wedi integreiddio technoleg ym mywydau pobl bob dydd. Gallwch ddarganfod sut mae bob sefydliad wedi llwyddo i integreiddio technoleg ym mywydau unigolion, y ffactorau cadarnhaol a’r sialensiau.

Siaradwyr

Pwy ddylai fynychu’r digwyddiad?
Mae’r digwyddiad yma ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â darparu neu comisiynu gwasanaethau cymorth i bobl ag anabledd dysgu, yn ogystal a phobl ag anabledd dysgu a rhieni a gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Categoriau: Digwyddiadau Eraill / Other Events

Rhai o'n Clientiaid

clients1

 

Cylchlythyr

I dderbyn eich cylchlythyr, cliciwch yma.

Cyswllt

Glasdir
Plas yn Dre
Llanrwst
Gogledd Cymru
LL26 0DF

Ffôn: 01492 640640
E-bost: info@glasdir.com.

Dod o hyd i ni

I weld cyfarwyddiadau a sut o ddod o hyd i ni a map cliciwch yma.